Chór Mariański w Fermignano, Włochy, lipiec 2019

Fermignano, Włochy 2019

Chór Mariański w Fermignano, Włochy, lipiec 2019

[dokumentacja: zdjęcia i wideo- Józef Wieczorek]

W kościele Santa Veneranda
Spotkanie z władzami Miasta Fermigniano i Prezesem Chóru G. Giovannini
I’incontro con le autorita di Comune di Fermigniano e il Presidente del Coro G. Giovannini
Museo di Architettura – próba przed koncertem
Museo di Archittetura – Koncert

Prezentuje nas Simona

Ci presenta Simona

Zachwyceni
Tutti contenti
Nie wszyscy mają taka publiczność
Non tutti hanno tale pubblico
Akcent polski na głowie Maestro Marco Magi
Un accento polacco sulla testa di Maestro Marco Magi
Akcent włoski
Un accento italiano