Jan Rybarski – In memoriam

Jan Rybarski – In memoriam

Koncert Chóru Mariańskiego

Kraków, 24 listopada 2019 r.

[dokumentacja: Józef Wieczorek]

Jan Rybarski. In memoriam. Szilveszter Rostetter – koncert organowy

Jan Rybarski. In memoriam

Koncert organowy w wykonaniu
Szilwesztera Rosztettera,

wieloletniego przyjaciela Maestro Jana Rybarskiego

Parafia NMP z Lourdes w Krakowie
17 listopada 2019 r.

[migawki – Józef Wieczorek]

Szilveszter Rostetter
Chór Mariański