Pamięci Pana Dyrygenta

Pamięci Pana Dyrygenta

Chór Mariański w 1 rocznicę śmierci Maestro Jana Rybarskiego

Kraków 21 listopada 2019 r.

[dokumentacja: Józef Wieczorek]

Na cmentarzu Rakowickim

W parafii NMP z Lourdes

Następca